Филипинският регулатор защитава офшорния хазарт сред шокиращи нападения | Казино АЛМА
Създаване на:
Автор: Лора

В неотдавнашно изявление шефът на филипинския регулатор на хазарта защити лицензирания офшорен хазартен сектор на фона на високопоставена акция на незаконни операции на POGO, където бяха открити доказателства за изтезания. Регулаторът подчерта, че лицензираните оператори се придържат към строг надзор и допринасят положително за икономиката. Строгата регулаторна среда на Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) има за цел да защити потребителите и законния бизнес. Ситуацията подчертава по-широки предизвикателства в индустрията на iGaming, с призиви за стабилна регулация, за да се разграничат законните операции от незаконните и да се запази целостта на индустрията.

```json
[{
"стойност": "

\n

Защита на сектора на офшорния хазарт: Филипинският регулатор говори открито

\ N \ N

При последните събития от Филипините, шефът на филипинския регулатор на хазарта пристъпи напред, за да защити лицензирания офшорен хазартен сектор в страната. Това идва след значителна акция, насочена към незаконно заведение POGO (Philippines Offshore Gaming Operations), където властите откриха смущаващи доказателства за изтезания и незаконни дейности.

\ N \ N

Нападението и неговите последици

\ N \ N

Нашумялата акция предизвика широко медийно отразяване, което поражда опасения за почтеността и надзора на филипинския офшорен хазартен сектор. Въпреки сензационните заглавия, шефът на регулатора остава категоричен, като подчертава, че лицензираният сектор работи под строг надзор и подзаконови актове, които гарантират справедливост и безопасност.

\ N \ N

Прозрения от законни и незаконни операции

\ N \ N

Според Казино АЛМА източници, същината на въпроса се крие в разграничаването между регулирани законни операции и онези незаконни образувания, които често се занимават с престъпни дейности. Шефът подчертава, че докато незаконните операции увреждат репутацията на индустрията, лицензираният сектор продължава да дава значителен принос за икономиката на нацията, осигурявайки работни места и приходи, като същевременно се придържа към законовите рамки, предназначени да предотвратяват злоупотреби.

\ N \ N\ N \ N

Илюстрация, подчертаваща разликата между регулирани и нерегламентирани хазартни операции във Филипините. Лявата страна показва чист, организиран офис с надпис „Лицензиран POGO“ със задоволителен персонал и видими мерки за сигурност, докато дясната страна изобразява хаотично, сенчесто мазе с надпис „Незаконен POGO“ с разтревожени хора, купчини пари и счупени мебели, едва доловимо подчертаване на последиците от законни срещу незаконни операции.

\ N \ N

Ролята на регулирането и надзора

\ N \ N

Важно е да се отбележи, че Филипините са създали регулаторна среда, предназначена да защитава потребителите и законния бизнес. Филипинската корпорация за развлечения и игри (PAGCOR) играе решаваща роля в това отношение. Чрез прилагане на строги проверки и баланси, PAGCOR има за цел да създаде среда, в която отговорният и етичен хазарт може да процъфтява.

\ N \ N

Индустрия под лупа

\ N \ N

Докато прожекторите се засилват върху филипинската хазартна индустрия, заинтересованите страни трябва да се ориентират в пейзаж, помрачен от обвинения и контрол. Ръководителят на регулатора е убеден, че продължаващата прозрачност и стриктното регулиране ще помогнат за смекчаване на негативните възприятия и ще укрепят силата и надеждността на лицензирания сектор.

\ N \ N

Глобални последици за iGaming индустрията

\ N \ N

Ситуацията във Филипините отразява по-широки предизвикателства, пред които са изправени iGaming индустрия в световен мащаб. В различни юрисдикции границата между незаконни и законни хазартни операции често се размива, което налага стабилни регулаторни рамки за защита на репутацията на индустрията и гарантиране на честна игра.

\ N \ N

Учене от филипинския опит

\ N \ N

Други страни могат да получат ценна информация от опита на Филипините. Чрез инвестиране в прозрачни регулаторни практики и насърчаване на култура на отговорност, глобалното iGaming общността може да се надява да избегне подобни предизвикателства. Гарантирането, че лицензираните операции остават в съответствие с изискванията, като същевременно се ограничават незаконните предприятия, може да укрепи доверието и устойчивостта на по-широката индустрия.

\ N \ N

Бъдещето на филипинския офшорен хазарт

\ N \ N

Въпреки предизвикателствата, перспективите остават положителни за лицензирания офшорен хазарт във Филипините. С непрекъсната подкрепа от регулаторните органи и ангажимент към етичните практики, секторът е готов да расте и да се развива. Устойчивостта на индустрията е подкрепена от ясно осъзнаване на проблемите и проактивен подход към справянето с тях.

\ N \ N

Призив за обединени усилия

\ N \ N

Защитата на лицензирания сектор от ръководителя на регулатора не е просто местен разказ; това е призив към международната общност на iGaming да се обединят срещу незаконните операции. Чрез съвместни усилия заинтересованите страни в индустрията могат да гарантират, че бъдещето на онлайн хазарта остава сигурно и проспериращо.

\ N \ N

Високи залози: По-широкото въздействие на незаконните операции

\ N \ N

Незаконните хазартни операции, особено тези, свързани с офшорни дейности, представляват сериозни рискове не само за икономиката, но и за структурата на обществото. Тези операции често укриват данъци, източвайки потенциални приходи, които биха могли да бъдат разпределени за обществени услуги. Освен това разпространението на престъпни дейности, включително трафик на хора и финансови измами, допълнително изостря проблема.

\ N \ N

Казус от практиката: POGO Raid

\ N \ N

Неотдавнашната акция в Порак, Пампанга, разкри незаконни дейности на POGO, разкривайки тъмното дъно на нерегулирания хазарт. Според PAGCOR лицензираните POGO допринасят значително за икономиката, генерирайки над ₱5 милиарда брутни приходи през 2023 г. Това рязко контрастира с пагубното въздействие на незаконните POGO, които избягват регулаторните рамки и участват в престъпни дейности.

\ N \ N

Действия на властите

\ N \ N

Председателят на PAGCOR Алехандро Тенгко призова обществеността да не демонизира законните оператори на хазартни игри, подчертавайки тяхната роля в осигуряването на законни работни места и препитание. Той също така подчерта заплахата от извънземно хакване и измамни синдикати, които са истинските противници в битката срещу незаконния хазарт.

\ N \ N

Регулаторни реформи и бъдещи перспективи

\ N \ N

PAGCOR претърпява значителни промени, за да подобри своята регулаторна рамка. Организацията има за цел да се съсредоточи единствено върху регулирането до 2028 г., като потенциално ще се откаже от своите казино операции. Тази промяна е подкрепена от Министерството на финансите, което я вижда като възможност за набиране на допълнителни средства за правителството.

\ N \ N

Укрепване на механизмите за надзор

\ N \ N

Последните регулаторни актуализации въведоха по-строги изисквания за лицензополучателите на офшорни интернет игри. Те включват мандати за по-висока капитализация, изисквания към офисите и по-строги проверки. Фокусът е върху гарантирането на честността и почтеността на всички участващи субекти, от собствениците до доставчиците на услуги.

\ N \ N

Разбиране на правния пейзаж

\ N \ N

Филипините имат сложна, но стабилна правна рамка, регулираща хазартните дейности. Хартата на PAGCOR разрешава и регулира различни форми на хазарт в страната. Изпълнителна заповед № 13, издадена през 2017 г., допълнително засили борбата срещу незаконния хазарт чрез изясняване на юрисдикцията и правомощията на съответните агенции.

\ N \ N

Наземен срещу онлайн хазарт

\ N \ N

Във Филипините наземните казина и онлайн хазартът изискват различни лицензи и се придържат към различни регулаторни стандарти. Наземните казина са предмет на специфични регулации, базирани на местоположение, докато онлайн операторите трябва да гарантират, че техните IP адреси са недостъпни във Филипините, за да отговарят на правилата на PAGCOR.

\ N \ N

Правоприлагане срещу изпирането на пари

\ N \ N

С включването на казината като „обхванати лица“ съгласно Закона за борба с изпирането на пари (AMLA), има строги изисквания за докладване и съответствие. От казината се изисква да провеждат процедури за познаване на клиента (KYC), да докладват за големи транзакции и да гарантират, че всички операции са прозрачни и законни.

\ N \ N

Скорошни мерки за AML

\ N \ N

PAGCOR издаде различни разпоредби за подобряване на контрола срещу прането на пари. Те включват директиви за операторите на пътувания, по-строги изисквания за надлежна проверка и засилени мерки за наблюдение. Целта е да се гарантира, че всички финансови транзакции в хазартната екосистема са над борда.

\ N \ N

По-широкото икономическо въздействие

\ N \ N

Хазартната индустрия във Филипините, както наземна, така и онлайн, играе решаваща роля в икономиката. Осигурява хиляди работни места и генерира значителни приходи. Въпреки това, предизвикателствата, породени от незаконните операции, не могат да бъдат пренебрегнати, тъй като те подкопават както икономиката, така и социалната структура.

\ N \ N

Инициативи за отговорен хазарт

\ N \ N

PAGCOR прилага цялостни инициативи за отговорен хазарт, като програми за изключване и кампании за информиране на обществеността. Те са предназначени да защитят уязвимите лица и да гарантират, че хазартът остава контролирана и безопасна форма на забавление.

\ N \ N

Стандарти за маркетинг и реклама

\ N \ N

Всички маркетингови и рекламни дейности, свързани с хазарта, се наблюдават отблизо от PAGCOR. Има строги указания, за да се гарантира, че рекламите не са насочени към непълнолетни и че насърчават отговорния хазарт. Подвеждащите твърдения за коефициенти и печалби са строго забранени.

\ N \ N

бъдещи насоки

\ N \ N

Гледайки напред, филипинският хазартен сектор е готов за растеж, движен от регулаторни реформи и отдаденост на етичните практики. Фокусът ще остане върху гарантирането, че всички операции са прозрачни, отговорни и допринасят положително за икономиката.

\ N \ N

Бъдете в течение с CasinoALMA

\ N \ N

За повече актуализации и задълбочено отразяване на iGaming индустрията посетете Казино АЛМА. Като водеща база данни за онлайн казино, Казино АЛМА предлага надеждни отзиви, най-новите новини и ексклузивни бонус сделки от първокласни казина по целия свят. Бъдете информирани и вземайте информирани решения във вашето игрово пътуване с CasinoALMA.

\n

"
}]
```

Последни новини:

CasinoALMA се изпълнява от Експерт и приятели с Peljuu.com.
© 2024 - Всички права запазени.